• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

Aktuální informace k přípravným kurzům

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám proběhnou 15., 22.29. března 20195. dubna 2019, a to pro čtyřleté i osmileté studium.

Přípravné kurzy jsou určeny pouze pro žáky, kteří si podali přihlášku ke studiu na naší škole. Podání přihlášky ke studiu však není automaticky přihlášením se do kurzu. Na přípravné kurzy je nutno se elektronicky přihlásit do 4. března 2019.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro uchazeče o čtyřleté i osmileté všeobecné studium budou ve školním roce 2018/2019 zpoplatněny částkou 300 Kč (jedná se o platbu za všechny čtyři termíny přípravných kurzů).

Pokud jste se k přípravným kurzům přihlásili (buď na Dnech otevřených dveří nebo zasláním elektronické přihlášky), uhraďte prosím částku 300 Kč nejpozději do 4. března 2019 na účet č. 115-1077060217/0100 KB Zlín. Do zprávy pro příjemce pak uveďte Vaše jméno a příjmení. Pokud nechcete tyto údaje sdělovat, můžete přípravný kurz zaplatit v hotovosti v kanceláři školy.

Rozpis uchazečů do jednotlivých tříd bude vyvěšen u vstupních dveří do budovy školy v den konání kurzů.

Přípravné kurzy budou začínat vždy od 15.15 hodin a trvat budou do 17.25 hodin (2x60 minut + desetiminutová přestávka). S sebou si přineste psací potřeby a blok nebo papíry.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Přihláška na přípravné kurzy

Přihlásit se na přípravné kurzy bude možné do 4. března 2019 elektronicky na adrese http://www.gjszlin.cz/gztgm/prijimaci-rizeni-prihlaska-na-pripravne-kurzy.html

 

Typové úlohy CERMAT 2015/2016

Typové úlohy CERMAT ze šk. roku 2015/2016

Starší ukázkové testy

cjl-osmilete.pdf

cjl-osmilete-klic.pdf

mat-osmilete.pdf

mat-osmilete-klic.pdf

cjl-ctyrlete.pdf

cjl-ctyrlete-klic.pdf

mat-ctyrlete.pdf

mat-ctyrlete-klic.pdf