• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

< zpět na hlavní stránku

Setkání ředitelů TOP středních škol s rektorem VUT v Brně

V úterý 19. února 2019, proběhlo v Brně na VUT setkání rektora, prorektora, děkana a proděkana strojnické fakulty s řediteli středních škol, jejichž absolventů se v letošním školním roce nejvíce přihlásilo ke studiu na VUT a patří tam mezi nejúspěšnější.

Moc mě těší, že v letošním roce mezi tyto školy patří i naše gymnázium. Možná je to i výsledek naší dlouhodobější snahy o zapojení prvků technického a přírodovědného vzdělávání s cílem představit našim žákům zajímavé možnosti budoucího profesního uplatnění.

S ostatními řediteli SŠ jsme v rámci tohoto setkání měli možnost si prohlédnout i některá pracoviště fakulty. V oddělení mechatroniky nám studenti představili malé roboty, které vytvořili. Také jsme navštívili pracoviště, které pomocí nanotechnologií zkoumá povrchy materiálů.

Celé odpoledne, strávené na VUT v Brně, bylo velmi zajímavé, tak jako z mého pohledu studium na této škole. Vysoká náročnost studia těchto technických oborů je však vyvážena tím, že jejich absolventi jsou velmi žádaní na trhu práce, zaměstnavatelé je oslovují již během studia a práci si mohou vybírat.

Alena Štachová

< zpět na hlavní stránku

English  German  France  Spain

Projekty z IROP a IPRÚ

Odkazy

Kde nás najdete

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín

Tel.: 577 007 444 | Fax: 577 007 445
E-mail:
gym@gjszlin.cz

Mapy.cz: Najdete nás zde

Partneři a projekty

Logo Zlínského kraje

Naše škola uzavřela smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje.

Projekty ERASMUS+

Logo Erasmus+

Projekty ESF

Realizovali jsme celou řadu projektů financovaných ESF fondy. Jejich přehled je k dispozici v sekci Projekty.

logo MU
Škola spolupracuje s Masarykovou univerzitou na projektu Partnerství ve vzdělávání.

Podporujeme talentované žáky – probuďte svůj talent prostřednictvím programu Centra pro talentovanou mládež www.ctm-academy.cz

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu – posuňte své hranice a udělejte něco pro druhé, přihlaste se do týmu! www.DofE.cz

Eurocentrum
Škola spolupracuje s organizací Eurocentrum Zlín.