Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Projekty

Projekty ESF

Šablony III - 2022

Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR

Název projektu: Šablony III 2022

Název operačního programu: Jan Amos Komenský

Doba realizace: 1. 2. 2023 – 31. 1. 2026

Financování: 3 229 050,00 Kč

Žadatel: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín


DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Výše dotace: 48.600 Kč (období září–prosinec 2022)

logo EU next generationeu, MŠMT, Národní plán obnovy

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Výše dotace: 75.075 Kč (leden–červen 2022)

logo EU next generationeu, MŠMT, Národní plán obnovy

GJŠ – Šablony 2019

Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR

Název projektu: GJŠ – Šablony 2019

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Financování: 2 324 305 Kč

Žadatel: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín


GJŠ – Šablony 2017

Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR

Název projektu: GJŠ – Šablony 2017

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

Financování: 1 555 819 Kč

Žadatel: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín


Evropská škola

Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR

Název projektu: Evropská škola, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0484

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba realizace: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Financování: 989 036 Kč

Žadatel: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Aktivity projektu
  • Šablona č. 1: Čtenářské dílny – Byly vytvořeny 2 tematické plány pro 2 ročníky (sekundu a tercii).
  • Šablona č. 2: Zahraniční jazykový kurz pro učitele – Celkem 7 učitelů absolvovalo dvou týdenní kurz na zahraniční jazykové škole.
  • Šablona č. 3: Stínování – Celkem 5 učitelů se zúčastnilo týdenní stáže na škole v zahraničí.
  • Šablona č. 4: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky – Celkem 20 žáků školy absolvovalo šestidenní poznávací zájezd do Londýna spojený s jazykový kurzem.

Laboratorium přírodních věd

Tento grantový projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Název projektu: Laboratorium přírodních věd, registrační číslo CZ.1.07/1.1.38/02.0027.

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba realizace: 1. 11. 2012 – 31. 3. 2015

Financování: 17,2 mil. Kč, z toho 85 % ESF a 15 % státní rozpočet ČR

Žadatel: Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín

Partner s finančním podílem na projektu: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín a Gymnázium L. Jaroše Holešov

ESF projekt laboratorium
Výstupy projektu (Protokoly ve formátu PDF)

Orientační dny

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj

Datum zahájení: 1. 11. 2009

Datum ukončení: 31. 7. 2012

Realizátor: Dům Ignáce Stuchlého SKM, Fryšták

Zapojení do projektu: 12 škol, 25 vyškolených pedagogů.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání na ZŠ a SŠ realizací inovativních programů zaměřených na rozvoj hodnotové orientace žáků v oblasti trvale udržitelného rozvoje a environmentální výchovy.

K dalším cílům patří: vnímání života jako nejvyšší hodnoty, respekt jedinečnosti, důstojnosti a neopakovatelnosti života, ovlivňování životního stylu a hodnotové orientace žáků, uvědomění si etického rozměru ekologického, sociálního a komunikačního jednání, ocenění rozmanitosti projevů života kultury a každého člověka.


Inovace výuky přírodovědných a společenskovědních předmětů zaváděním interaktivních prvků a využitím ICT technologií

Tento grantový projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Název projektu: Inovace výuky přírodovědných a společenskovědních předmětů zaváděním interaktivních prvků a využitím ICT technologií, registrační číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0028.

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba realizace: 1. 11. 2010 – 30. 6. 2012

Financování: 3 700 829,20 Kč, z toho 85 % ESF a 15 % státní rozpočet ČR

Obsah projektu: Cílem projektu je inovovat výuku přírodovědných (fyzika, chemie, biologie a geografie) a společenskovědních (základy společenských věd a  dějiny umění)předmětů. Pro každý ročník daných předmětů bude vytvořen výukový soubor, který bude obsahovat celkem 15 výukových hodin. Tyto budou podporovány interaktivní výukou a ICT technologiemi. Dalším cílem projektu je zatraktivnění výuky uvedených předmětů a její přiblížení moderním výukovým trendům.

Žadatel: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Partner s finančním podílem na projektu: Gymnázium Otrokovice

Partner bez finančního podílu na projektu: Gymnázium Uherské Hradiště

ESF projekt 2010
Výstupy projektu

Biologie

BIO 1. ročník - Markéta Vlčková

BIO 2. ročník - Ilona Houšková, Lenka Houšková

BIO 3. ročník - Ilona Houšková

BIO 4. ročník - Jaroslav Špaček

Dějiny umění

DU 1. ročník - Martin Pavliš

Fyzika

FYZ 1. ročník - Lenka Kopečková, Albert Vacek, Petr Zezulka

FYZ 2. ročník - Lenka Kopečková, Albert Vacek, Petr Zezulka

FYZ 3. ročník - Jarmila Podlasová

FYZ 4. ročník - Lenka Hanáková

Geologie

GEO 1. ročník - Radovan Macháček, Markéta Brucháčková

GEO 2. ročník - Radovan Macháček, Markéta Brucháčková

Chemie

CHE 1. ročník - Svatava Benešová

CHE 2. ročník - Otakar Kanta

CHE 3. ročník - Pavel Horčic

Základy společenských věd

ZSV 1. ročník - ALžběta Fojtů

ZSV 2. ročník - Lenka Kramářová

ZSV 3. ročník - Pavel Semerák

ZSV 4. ročník - Eva Svobodová


Tvorba a implementace dvojjazyčných výukových programů pro využití ICT ve výuce matematiky, informatiky a počítačové grafiky na Gymnáziu a Jazykové škole ve Zlíně

Tento grantový projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Název projektu: Tvorba a implementace dvojjazyčných výukových programů pro využití ICT ve výuce matematiky, informatiky a počítačové grafiky na Gymnáziu a Jazykové škole ve Zlíně, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/01.0048

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost (zvyšování kvality ve vzdělávání)

Financování: Celkové náklady projektu: 5 934 756,40 Kč

Podpora z Evropského sociálního fondu: 85 %

Národní spolufinancování: 15 %

Obsah projektu: Základním cílem projektu projektu je zvyšování kvality ve výuce matematiky, informatiky, počítačové grafiky a anglického jazyka na GJŠ Zlín. V rámci projektu budou vytvořeny 3 moduly výukových programů v rozsahu 90 lekcí pro výuku podporovanou ICT v předmětech MAT, IVT a POG, online systém pro generování testů z databáze a databáze 500 testových úloh ze středoškolské MAT a databázi žákovských prací. Programy budou tvořeny a implementovány do výuky v české a anglické verzi s cílem posílit jazykovou a odbornou připravenost absolventů pro další studium a uplatnění v EU.

Žadatel: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

ESF projekt
Výstupy projektu

Žáci 1. a 2. cílové skupiny – 498 žáků v rámci povinné výuky pracovalo se zkušebními testy a systémem MATES, který pilotně ověřovali, 439 žáků prošlo pilotní výukou v rámci volitelných předmětů z matematiky, informatiky a počítačové grafiky.

Matematika

Databáze testových úloh obsažená v systému Mates – Online systém pro generování testů z databáze úloh pro tištěné verze i on-line testování žáků.

Modul výukových lekcí matematika – Modul obsahuje 94 vyučovacích lekcí v české a anglické verzi pro povinný volitelný předmět Seminář z matematiky a Cvičení z matematiky, které jsou rozděleny na dvě části pro 3. a 4. ročník.

Výukové lekce matematiky ve webové aplikaci – Aplikace pro e-learningové využití modulů výukových programů.

Odborná učebna matematiky - Nová učebna byla vybavena stávajícími PC sestavami a upravena pro výuku matematiky a využití systému MATES pro on-line testování žáků (GJŠ Zlín, učebna 117).

Informatika a počítačová grafika

Modul výukových lekcí pro seminář informatiky – Modul obsahuje 92 vyučovacích lekcí v české a anglické verzi pro povinný volitelný předmět Seminář z informatiky, které jsou rozděleny na dvě části pro 3. a 4. ročník.

Modul výukových lekcí pro předmět Grafika, design a multimédia – Modul obsahuje 98 vyučovacích lekcí v české a anglické verzi pro povinný volitelný předmět Grafika, design a multimédia, které jsou rozděleny na dvě části pro 3. a 4. ročník.

Databáze žákovských prací – Software pro ukládání žákovských prací i informatiky a počítačové grafiky. Uložena ve škole v serverovně na pořízeném síťovém úložišti ESF-DISKSTATION.

Odborná učebna informatiky – Stávající odborná učebna byla vybavena novými PC sestavami a softwarem pro výuku informatiky a počítačové grafiky (GJŠ Zlín, učebna 407).

Závěrečná konference

21. a 22. října se konala v hotelu Kopanice na Žítkové závěrečná konference k ukončení projektu. Řešitelé prezentovali svou práci a výstupy projektu, na kterých pracovali.

http://student.gjszlin.cz/esfmat/data/konference-fotografie.zip

http://student.gjszlin.cz/esfmat/data/konference-prezentace.zip

http://student.gjszlin.cz/esfmat/data/konference-ukazky.zip


Tvorba a příprava nabídky výukových programů nových volitelných předmětů vyučovaných v cizích jazycích

Tento grantový projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Název projektu: Tvorba a příprava nabídky výukových programů nových volitelných předmětů vyučovaných v cizích jazycích

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost (zvyšování kvality ve vzdělávání)

Financování: Celkové náklady projektu: 2 717 116,82 Kč

Podpora z Evropského sociálního fondu: 85 %

Národní spolufinancování: 15 %

Obsah projektu: Cílem projektu je vytvořit 5 modulových výukových programů v cizích jazycích. Výukové programy pro zeměpis, základy společenských věd a matematiku budou vytvořeny v anglickém jazyce, pro dějepis a zeměpis ve španělském jazyce. Vytvořením programů se rozšíří nabídka volitelných předmětů pro žáky školy. Součástí vytvořených výukových programů bude i materiál vytvořený pro práci na interaktivní tabuli v rozsahu minimálně 20 hodin pro každý předmět.

Žadatel: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Výstup projektu: Výstupy projektu je možné nalézt našem webovém serveru na adrese http://77.92.222.2/esfvp/.

ESF projekt

Tvorba a příprava realizace vzdělávacích programů na gymnáziích Zlínského kraje v oblasti celoživotního vzdělávání

Tento grantový projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Název projektu: Tvorba a příprava realizace vzdělávacích programů na gymnáziích Zlínského kraje v oblasti celoživotního vzdělávání

Číslo a název opatření: 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Financování: Národní spolufinancování: 1.540.305 Kč

Podpora z Evropského sociálního fondu: 4 620 915 Kč

Celkem veřejné spolufinancování: 6 161 220 Kč

Obsah projektu: Hlavním cílem projektu je rozvoj dalšího vzdělávání určeného pro dospělé zájemce. Velkou část aktivit bude tvořit vzdělávání pedagogických pracovníků škol směřující k rozvoji profesních kompetencí pro přípravu, realizaci a evaluaci programu vzdělávání. Dalšími aktivitami bude průzkum potřeb trhu práce a rozvoj spolupráce se sociálními partnery. Finální aktivity budou zacíleny na tvorbu programů dalšího vzdělávánía konverzi učebních textů do e-learningové technologie.

Žadatel: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Partneři:

  • Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
  • Gymnázium Otrokovice
  • Gymnázium Jana Pivečky Slavičín
  • Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
  • Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín
Tabule esf projektu