logolink

Výukové lekce pro předměty GDM a SIN

Výukové lekce do předmětu Grafika, design a multimédia

Photoshop illustrator flash

premiere aftereffects indesign

acrobat photo ostatni

Výukové lekce do seminářů z informatiky

Dreamweaver webdesign algoritmizace

php office ostatni-sin

Interaktivní výukové objekty

Interaktivní výukové objekty

Souhrnný přehled všech lekcí v rámci projektu

Lekce semináře z informatiky

Číslo/idNázevČas
(hod.)
Kategorie
1. (1)Internet, WWW a HTML1Webové stránky
2. (2)Princip značkovacích jazyků a základní struktura (X)HTML dokumentu1Webové stránky
3. (4)HTML značky a jejich použití I1Webové stránky
4. (5)HTML značky a jejich použití II1Webové stránky
5. (6)Úvod do CSS1Webové stránky
6. (8)CSS layout WWW stránky i,ii2Webové stránky
7. (9)Možnosti tvorby pozadí www stránky1Webové stránky
8. (10)Realizace banneru a jeho umístění do stránky1Webové stránky
9. (7)CSS a jednoduchá HTML stránka i,ii2Webové stránky
10. (11)Stylování HTML tabulek v CSS I1Webové stránky
11. (12)Stylování HTML tabulek v CSS II1Webové stránky
12. (13)Statická webová galerie a komponenta lightbox1Webové stránky
13. (14)SEO - optimalizace pro vyhledávače1Webové stránky
14. (15)Software pro tvorbu webu1Webdesign
15. (16)Webdesign - inspirace, barvy1Webdesign
16. (17)Webdesign - návrh jednoduché stránky1Webdesign
17. (18)Algoritmus1Algoritmizace
18. (19)Úvod do Pascalu1Algoritmizace
19. (20)Vzorce a matematické funkce1Algoritmizace
20. (21)Podmínky - větvení programu1Algoritmizace
21. (22)Cyklus while1Algoritmizace
22. (23)Algoritmus řešení kvadratické rovnice1Algoritmizace
23. (24)Cyklus for1Algoritmizace
24. (25)Pole1Algoritmizace
25. (26)Bubblesort 1Algoritmizace
26. (27)Bubblesort - optimalizace algoritmu1Algoritmizace
27. (28)Dvourozměrné pole1Algoritmizace
28. (29)Procedury a funkce2Algoritmizace
29. (30)Funkce1Algoritmizace
30. (31)Hra piškvorky i1Algoritmizace
31. (32)Hra piškvorky ii1Algoritmizace
32. (33)Hra piškvorky iii, iv1Algoritmizace
33. (34)Hra pexeso i1Algoritmizace
34. (35)Hra pexeso ii1Algoritmizace
35. (36)Hra pexeso iii1Algoritmizace
36. (37)Hra pexeso iv1Algoritmizace
37. (38)Hra pexeso v1Algoritmizace
38. (39)Hra pexeso vi1Algoritmizace
39. (40)Základní programátorské konstrukce i1Algoritmizace
40. (41)Základní programátorské konstrukce ii1Algoritmizace
41. (42)Úvod do PHP1Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL
42. (154)Práce s polem a PHP1Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL
43. (43)PHP a formuláře I1Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL
44. (44)PHP a formuláře II1Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL
45. (45)Vizuální návrh HTML formuláře1Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL
46. (46)Princip realizace dynamického webu1Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL
47. (159)PHP a funkce1Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL
48. (47)Práce s textovým souborem1Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL
49. (48)Zpracování a úprava textového souboru1Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL
50. (49)Vizualizace textového souboru na www stránce1Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL
51. (50)Realizace seznamu všech galerií na www1Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL
52. (51)Spojení PHP a MySQL1Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL
53. (52)SQL a příkaz SELECT1Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL
54. (53)SQL a příkaz LEFT JOIN1Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL
55. (163)SQL a funkce1Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL
56. (158)Výpis z SQL databáze do prohlížeče1Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL
57. (54)Generování dopisů pomocí PHP1Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL
58. (55)jQuery i,ii2Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL
59. (161)jQuery iii1Dynamické internetové stránky a technologie PHP a MySQL
60. (56)Značkovací jazyky1Ostatní témata do informatiky
61. (57)Úvod do LaTeXu1Ostatní témata do informatiky
62. (58)LaTeX prakticky I1Ostatní témata do informatiky
63. (59)LaTeX prakticky II1Ostatní témata do informatiky
64. (60)LaTeX prakticky III1Ostatní témata do informatiky
65. (61)Hardware 11Ostatní témata do informatiky
66. (62)Hardware 21Ostatní témata do informatiky
67. (63)Periferie 11Ostatní témata do informatiky
68. (64)Periferie 21Ostatní témata do informatiky
69. (65)Software 11Ostatní témata do informatiky
70. (66)Software 21Ostatní témata do informatiky
71. (67)Operační systémy 11Ostatní témata do informatiky
72. (68)Operační systémy 21Ostatní témata do informatiky
73. (69)Počítačové viry1Ostatní témata do informatiky
74. (70)Elektronická pošta1Ostatní témata do informatiky
75. (71)Kódování textu a znakové sady1Ostatní témata do informatiky
76. (73)Zálohování dat v počítači1Ostatní témata do informatiky
77. (160)RAID1Ostatní témata do informatiky
78. (74)Základní pojmy uživatelů informačních technologií1Ostatní témata do informatiky
79. (164)Hromadná korespondence v textovém procesoru1Office
80. (165)Tabulkový kalkulátor - úloha 11Office
81. (166)Tabulkový kalkulátor - úloha 21Office
82. (167)Tabulkový kalkulátor - úloha 31Office
83. (168)Tabulkový kalkulátor - úloha 41Office
84. (169)Tabulkový kalkulátor - úloha 5-61Office
85. (170)Tabulkový kalkulátor - úloha 71Office
86. (171)Tabulkový kalkulátor - úloha 81Office
87. (172)Tabulkový kalkulátor - úloha 91Office
88. (173)Tabulkový kalkulátor - úloha 101Office

Celkem vypsáno 88 záznamů v celkovém počtu 92 45minutových lekcí.

Lekce z predmetu Grafika, design a multimédia

Číslo
id
NázevČas
(hod.)
Kategorie
1. (75)Základy práce s fotografiemi2Adobe Photoshop
2. (76)Retušovací nástroje v programu Adobe Photoshop I2Adobe Photoshop
3. (77)Kolorování a renovace černobílé fotografie I1Adobe Photoshop
4. (78)Kolorování a renovace černobílé fotografie II1Adobe Photoshop
5. (79)Leták produktu s odrazem2Adobe Photoshop
6. (80)Design produktového letáku - hodinky2Adobe Photoshop
7. (81)Retuš a tónování portrétu I,II1Adobe Photoshop
8. (82)Renovace historické fotografie1Adobe Photoshop
9. (83)Pozvánka na sraz automobilového klubu2Adobe Photoshop
10. (84)Tvorba obalu na CD I,II2Adobe Photoshop
11. (85)Tvorba ikony hodin I, II2Adobe Photoshop
12. (86)Fotomontáž Harley-Davidson I,II1Adobe Photoshop
13. (87)Design produktu - nástroj úběžný bod v Photoshopu2Adobe Photoshop
14. (88)Pokročilá postprodukce portrétu (glamour) I1Adobe Photoshop
15. (89)Pokročilá postprodukce portrétu (glamour) II1Adobe Photoshop
16. (90)Tvorba úvodní strany obalu časopisu I,II2Adobe Photoshop
17. (91)Styly vrstev a textové efekty2Adobe Photoshop
18. (92)Tvorba filmového plakátu2Adobe Photoshop
19. (93)Grafika pro reklamní e-mail2Adobe Photoshop
20. (95)Illustrator - základní nástroje 11Illustrator
21. (96)Illustrator - základní nástroje 21Illustrator
22. (97)Základy práce s křivkami1Illustrator
23. (98)Tvorba tvarů1Illustrator
24. (99)Tvorba vizitky2Illustrator
25. (100)SALE poster1Illustrator
26. (101)Teorie a specifikace digitálního videa1Střih videa v Adobe Premiere
27. (103)Založení a nastavení projektu, představení prostředí programu, import médií1Střih videa v Adobe Premiere
28. (104)Práce s oknem „Monitor“, vkládání záběrů na časovou osu, práce s časovou osou, panel nástrojů1Střih videa v Adobe Premiere
29. (105)Práce v okně "Trim Mode", editace videa a základní techniky střihu prakticky1Střih videa v Adobe Premiere
30. (106)Přechodové efekty, práce s přechodovými efekty1Střih videa v Adobe Premiere
31. (107)Animace (uvedení klipů do pohybu, klíčové snímky)1Střih videa v Adobe Premiere
32. (162)Prezentace fotografií1Střih videa v Adobe Premiere
33. (108)Vytvoření a editace statických a dynamických titulků1Střih videa v Adobe Premiere
34. (109)Video & audio efekty, práce s video & audio efekty1Střih videa v Adobe Premiere
35. (110)Barevné korekce, filmový vzhled1Střih videa v Adobe Premiere
36. (111)Digitální zaznamenávání obrazu, zachytávání videa1Střih videa v Adobe Premiere
37. (112)Praktická práce s kamerou, kompoziční techniky1Střih videa v Adobe Premiere
38. (113)Praktická práce s kamerou, klíčovací techniky1Střih videa v Adobe Premiere
39. (114)Technologie a standardy DVD, tvorba DVD prakticky1Střih videa v Adobe Premiere
40. (115)Seznámení s programem AF, jednoduché efekty a základní animace1Video efekty v After Effects
41. (116)Práce s textem a grafikou, dědičnost, rozmazání pohybem1Video efekty v After Effects
42. (117)Maskování, maskování prakticky1Video efekty v After Effects
43. (118)Klíčování, klíčování prakticky1Video efekty v After Effects
44. (119)Sledování pohybu, stabilizace obrazu1Video efekty v After Effects
45. (120)Práce s virtuální kamerou a světly ve 3D1Video efekty v After Effects
46. (121)Vytváření pokročilých efektů 1: Světelný meč z Hvězdných válek1Video efekty v After Effects
47. (122)Vytváření pokročilých efektů 2: Souboj vesmírných lodí1Video efekty v After Effects
48. (123)Vytváření pokročilých efektů 3: Matte painting1Video efekty v After Effects
49. (124)Charakteristika designových prvků moderních obalů periodik1Příprava dokumentů v DTP programu Adobe Indesign
50. (125)Sazba rozhovoru v InDesignu I,II2Příprava dokumentů v DTP programu Adobe Indesign
51. (126)Tvorba tabulky v InDesignu1Příprava dokumentů v DTP programu Adobe Indesign
52. (127)Reklamní brožura (flyer Amerika)2Příprava dokumentů v DTP programu Adobe Indesign
53. (128)Představení pracovního prostředí, čtení, tisk a vytváření souborů PDF1Práce s PDF soubory v programu Adobe Acrobat
54. (129)PDF balíčky (kombinované PDF, šanony), redigování (cenzura)1Práce s PDF soubory v programu Adobe Acrobat
55. (130)Recenzování (sdílení souborů a spolupráce, poznámky a komentáře)1Práce s PDF soubory v programu Adobe Acrobat
56. (131)Zabezpečení, digitální podpisy1Práce s PDF soubory v programu Adobe Acrobat
57. (132)Digitální fotografie 11Digitální fotografie
58. (133)Digitální fotografie 21Digitální fotografie
59. (134)Digitální fotografie 31Digitální fotografie
60. (135)Digitální fotografie a jejich charakteristika i1Digitální fotografie
61. (136)Digitální fotografie a jejich charakteristika ii1Digitální fotografie
62. (137)Pohlednice a fotografické montáže1Digitální fotografie
63. (138)Práce s formátem RAW a jeho vlastnosti i1Digitální fotografie
64. (139)Práce s formátem RAW a jeho vlastnosti ii1Digitální fotografie
65. (140)Panoramatické fotografie-i1Digitální fotografie
66. (141)Panoramatické fotografie-ii1Digitální fotografie
67. (142)HDR fotografie2Digitální fotografie
68. (143)Internetové zdroje pro počítačovou grafiku, design a multimédia1Ostatní témata počítačové grafiky
69. (144)Textový procesor - použití stylů I1Ostatní témata počítačové grafiky
70. (145)Textový procesor - použití stylů II1Ostatní témata počítačové grafiky
71. (146)Základní typografická pravidla1Ostatní témata počítačové grafiky
72. (147)Grafické editory a DTP1Ostatní témata počítačové grafiky
73. (149)Adobe Bridge 11Ostatní témata počítačové grafiky
74. (150)Adobe Bridge 21Ostatní témata počítačové grafiky
75. (151)Adobe Bridge 31Ostatní témata počítačové grafiky
76. (152)Vyváženost a soulad prvků v obraze1Ostatní témata počítačové grafiky
77. (153)Skenování a OCR1Ostatní témata počítačové grafiky
78. (155)Úvod do programu Adobe Flash1Adobe Flash
79. (156)Základy animace2Adobe Flash
80. (157)Tvorba animovaného banneru2Adobe Flash

Celkem vypsáno 80 záznamů v celkovém počtu 98 45minutových lekcí.

webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš